کشف یک پرنده باستانی دو دُم! +عکس


کشف یک پرنده باستانی دو دُم! +عکسکشف یک پرنده باستانی دو دُم! +عکس
این پرنده-دایناسور باستانی ظاهراً دو دم داشته که یکی برای پرواز و دیگری برای خودنمایی بوده است. دیرین شناسان می گویند که پرنده مذکور، دومین پرنده قدیمی دنیا به نام Jeholornis است که 120 میلیون سال پیش در منطقه چین می زیسته است.

کشف یک پرنده باستانی دو دُم! +عکس

فسیل های این پرنده نشان می دهند که جثه آن به اندازه بوقلمون بوده و سه دندان کوچک در آرواره پایینی داشته است. چیزی که در مورد این پرنده جالب بوده، دم آن است که یکی به منظور پرواز و دیگری برای خودنمایی بوده، ماننده طاووس های امروزی که پرهای رنگارنگ زیادی برای جذب جنس مخالف دارند.

از آنجائیکه معمولاً پرنده های نر هستند که بال و پر جالبی دارند، احتمال دارد که فقط یک جنس از این پرنده های باستانی چنین دمی داشته اند.

منبع:برترین ها65 out of 100 based on 50 user ratings 725 reviews

^