طویل ترین مارهای دنیا +عکس


طویل ترین مارهای دنیا +عکسطویل ترین مارهای دنیا +عکس
1. پیتون تورینه سان

این پیتون که زیستگاه آن جنوب شرقی آسیاست، درازترین مار دنیا است که طول آن به 10.7 متر می رسد. این مار سمی نیست، ولی جانور خطرناکی است.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

2. آناکوندای سبز

آناکوندای سبز بومی آمریکای جنوبی است و طول آن به 8.5 متر می رسد.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

3. پیتون هندی

این پیتون که به آن پیتون دم سیاه هم گفته می شود از جنوب و جنوب شرقی آسیاست. طول آن 7.6 متر است.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

4. پیتون الماسی

Morelia spilota که به نام پیتون الماسی شناخته می شود تا 6.4 متر رشد می کند و اهل سواحل جنوب استرالیاست. این پیتون در ارتفاعات زندگی می کند.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

5. کینگ کبرا

کینگ کبرا ماری سمی است که طول آن به 5.8 متر می رسد. از مار بوآ باریک تر است، ولی سمی قوی دارد.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

6. بوآی در هم کوب

بوآی در هم کوب ماری بزرگ و سنگین وزن است. این مار اهل آمریکای جنوبی و مرکزی است. رنگ پوست آن به زیستگاهش بستگی دارد. طول آن به 4.9 متر می رسد.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

7. بوته مار

زیستگاه بوته مار در آمریکای مرکزی و جنوبی است و در جزیره ترینیداد هم پیدا می شود. طول آن به 3.7 متر می رسد و سم آن یکی از قویترین سم های دنیاست.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

8. مار قهوه ای عظیم الجثه

مارهای قهوه ای در گونه های مختلفی وجود دارند و بیشتر در استرالیا و آمریکای شمالی پیدا می شوند. زهر آنها به اندازه بوته مار و کینگ کبرا قوی نیست. طول آنها به 3.4 متر می رسد.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

9. مار زنگی پشت الماسی

مارهای الماسی به سه گونه وجود دارند و همه آنها سمی و خطرناک هستند. طول آنها به 2.7 متر می رسد.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

10. مار نیلی

مار نیلی ماری به رنگ آبی یا نارنجی است و سمی نیست. این مارها تا 2.4 متر رشد می کنند.

طویل ترین مارهای دنیا +عکس

منبع:برترین ها

ابداع روشی جدید برای سنجش سردترین جسم جهان

1:

ایییییییییییییش چندش


74 out of 100 based on 34 user ratings 754 reviews

^