پاره‌ای از نوشته‌های دکتر پرویز مهاجر


پاره‌ای از نوشته‌های دکتر پرویز مهاجر
چکیده ندارد. رمان های تاریخی جرجی زیدان از منظر مکتب رمانتیسم

75 out of 100 based on 40 user ratings 435 reviews

احوال و آثار معروف رصافی شاعر سیاسی اجتماعی معاصر عراق
علم و فقر در شعر حافظ ابراهیم
اشتراک لفظی در قرآن
قلب در نهج البلاغه
نقد و بررسی صلاحیت دادگاه ها در جرایم مطبوعاتی
چشم‌اندازهایی بر وب‌سنجی
چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر 1381 الی شهریور 1382)
ملاحظاتی در باب ‏‎"‎‏خدمات تحویل مدرک‏‎"‎‏
نشر الکترونیکی: مزایا، معایب؛ دور نگاهی به آینده کاغذ
مقایسه روشهای دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی و ارائه راهکارهای
بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
آزمایشهای درباره تاثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم‌های رده بندی و بازیابی اطلاعات
Webforms vs. MVC. Once you start using MVC.. Do you ever go back to webforms?
What could cause an error with .Net 4.0 and IIS 6?
How can one convince a team to use a new technology (LinQ, MVC, etc )?
How to access view model data in jquery?
Windows Identity Foundation sample MVC application
Can we have any Blackout dates using JQuery UI Datepicker plugin on ASP.NET MVC Page?
Error messages for model validation using data annotations
Where will log4net create this log file?
LINQ to SQL repository - caching data
Logging errors in asp.net mvc, OnException method not enough?
*
^