مفرد و جمع در نمایه‌سازی


مفرد و جمع در نمایه‌سازی
چکیده ندارد. مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

51 out of 100 based on 56 user ratings 811 reviews

تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، سال تحصیلی 79-1378
کتابخانه‌های دانشگاهی: بهینه‌سازی مهارتهای اطلاع‌رسانی دانشجویان (آموزش نسل کامپیوتر)
مجموعه‌های پژوهشی در عصر رقومی: نقش ‏‎"‎‏کرل‏‎‏‎"‎‏
آیا بی ثباتی های سیاسی موجب تورم بالاتر می شود؟ (تحلیل از طریق داده های تابلویی)
عرض ذاتی به عنوان معیار وحدت و تمایز مسایل علوم
رمان های تاریخی جرجی زیدان از منظر مکتب رمانتیسم
احوال و آثار معروف رصافی شاعر سیاسی اجتماعی معاصر عراق
علم و فقر در شعر حافظ ابراهیم
اشتراک لفظی در قرآن
قلب در نهج البلاغه
نقد و بررسی صلاحیت دادگاه ها در جرایم مطبوعاتی
چشم‌اندازهایی بر وب‌سنجی
Webforms vs. MVC. Once you start using MVC.. Do you ever go back to webforms?
What could cause an error with .Net 4.0 and IIS 6?
How can one convince a team to use a new technology (LinQ, MVC, etc )?
How to access view model data in jquery?
Windows Identity Foundation sample MVC application
Can we have any Blackout dates using JQuery UI Datepicker plugin on ASP.NET MVC Page?
Error messages for model validation using data annotations
Where will log4net create this log file?
LINQ to SQL repository - caching data
Logging errors in asp.net mvc, OnException method not enough?
*
^